• est
  • | eng
  • K 16.05 kell 18.00

    Loeng 'Pilte nõukogude Eestist'

    Loeng 'Pilte nõukogude Eestist' |

    Eva Näripea loeng "Tallinna vanalinn ja Nõukogude Eesti kino: sümfoonilisi kohtumisi"

    1960. ja 1970. aastail kerkis Nõukogude Eesti kultuuriruumis esile laialdane huvi Tallinna vanalinna kujundistu ja temaatika vastu. Algselt muinsuskaitse valdkkonnast lähtunud ajakirjanduslik diskussioon haaras 1960. aastail kiiresti kohaliku haritlaskonna tähelepanu, omandades peagi varjatud rahvusliku vastupanu alatooni. Ametlikuks arhitektuuriparadigmaks sätestunud, eripärasid tasalülitava modernismi vastu asetati vanalinna unikaalne ajalooline keskkond, moodustades nii üle okupatsiooni toodud kultuurikatkestuse silla lokaalse traditsiooniga. Ent see eristumistahe lahustus üldise keskajavaimustuse laineharjale tõustes massiliseks romantilis-nostalgiliseks retrokujundistuks. Esiti reaalse linnaruumi, hiljem ka selle representatsioonide tasandil hakiti vanalinna euroopalik keskaegne kujundistu sovetliku impeeriumi kirjusse kultuuriseljankasse. Nõnda rakendus vanalinn nõukogude progressiivsuse kuvandisse, mis mängis ühtlasi paljuski Lääne "vaatemänguühiskonna" mängureeglite järgi selleks, et turismitööstuse kaudu laekuva "kõva raha" arvel kärpida N. Liidu suurenevat välisvõlga. Läänelikkus omakorda hakkas toimima nii sotsialistliku paratamatusega kohanemise kui ka sellele teatud moel vastandumise mehhanismina.